Hi-Fi Klubben Roskilde - Nøglen til motivation

Rupinder Kaur, Natasja Isabella Hansen, Jesper Mikkel Keller & Dilan Dag

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Dette projekt har til formål at undersøge den danske virksomhed Hi-Fi Klubben og deres butik i Roskilde. Med hjælp fra medarbejderne og ejeren af Hi-Fi Klubben Roskilde vil der i dette projekt blive undersøgt hvordan lederen påvirker motivationen, samt hvilke udfordringer medarbejderne oplever i forhold til deres motivation for arbejdet, hvor der tilbydes god service og sælges Hi-Fi produkter. Butikkens ansatte føler et klart mangel på motivation fra ejeren, på baggrund af hans ofte fravær i butikken og han dermed ikke promoverer motivation, alligevel forholder medarbejderne sig motiveret i deres arbejde. Dermed for at få en bedre forståelse af Hi-Fi Klubbens medarbejderes motivation og hvordan medarbejdernes opfattelse af lederens arbejde er, vil der blive anvendt en variation af forskellige motivationsteorier og et udviklet teoretisk framework til at få en bedre forståelse af medarbejdernes motivation. For at analysere hvilke parametre der er relevante for motivation vil der blive anvendt Herzbergs to-faktor teori og det udviklede teoretiske framework. Dette projekt vil evaluere hvilke faktorer lederen bør overveje er relevante, mens der undersøges hvordan medarbejderne er motiveret. Dette projekt konkluderer til sidst at Hi-Fi Klubbens medarbejdere, for at opretholde en høj motivation, bliver positivt motiveret af butikkens kunder og den positive feedback fra kunderne. Ydermere vil der blive analyseret og diskuteret hvilke faktorer for motivation der er nødvendige for at forbedre og vedligeholde motivationen blandt Hi-Fi Klubben Roskildes medarbejdere.

UddannelserErhvervsøkonomi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato2017
Antal sider56
VejledereAda Scupola

Emneord

  • Motivation
  • Herzberg
  • Forventningsteori
  • Målsætningsteori
  • Hi-Fi Klubben
  • Hermeneutikken