Helicobacter pylori inducerer destabiliseringer i humane celler med mavekræft til følge: Helicobacter pylori induces destabilization in human cells with gastric cancer as result

Hüsün Kizilkaya, Christina Søs Nielsen & Henrik Nielsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Helicobacter pylori er i de sidste årtier blevet set som værende en af de vigtigste årsager til dannelse af mavesår og mavekræft hos mennesker, der er inficeret af bakterien. I dette review undersøger vi, hvordan H. pylori inducerer dannelse af mavekræft, ved at skabe destabilise-ringer i DNA repair mekanismer og i mitokondrier. Baseret på vores litteraturstudie kan vi konkludere, at H. pylori påvirker adskillige gastriske epitelcellers mekanismer, såsom DNA mismatch repair og DNA base excision repair, der er ansvarlig for at rette DNA skader som mismatch, methylering, oxidering, deaminering, depurinering og hydroxylering. Ved at ned-regulere disse repair mekanismer, kan det medføre en akkumulation af mutationer i både nDNA og mtDNA. Yderligere har det vist sig at ROS niveauet i mitokondrierne, under H. py-lori infektion stiger kraftigt, da både immunforsvaret forsøger at eradikere bakterien ved dan-nelse af ROS, og bakterien også selv danner disse frie radikaler. Som resultat heraf ses en for-øget mutationsrate i DNA, og ubalance i celleproliferations- og apoptoseraten. H. pylori forår-sager altså både en reduktion af cellernes repair mekanismer, og samtidig en direkte og indi-rekte dannelse af frie radikaler, som i flere studier sættes i sammenhæng med udvikling af mavekræft.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato23 maj 2011

Emneord

  • h. pylori
  • cancer