Helhedsplanen Kulturbroen: En undersøgelse af det helhedsorienterede arbejde med ressourcemobilisering og borgerinddragelse i Vejleåparken

Jeppe Jeziorski Jensen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Jeg har i dette nærværende speciale arbejdet med det helhedsorienterede arbejde der finder sted i sammenhæng med de almennyttige boligområder. Jeg fokuserer Vejleåparken, der er et stort almennyttigt boligområde i Ishøj. Jeg undersøger den boligsociale helhedsplan for dette boligområde ud fra en undren der tager udgangspunkt i helhedsplanens kollaps. Jeg kritiserer og diskuterer det ressourcemobiliserende og borgerinddragende arbejde. Disse værktøjer analyserer jeg ud fra teori om kapital inspireret af Pierre Bourdieu. Dette perspektiv udbygger jeg med Robert D. Putnams forståelse af social kapital, samt et perspektiv på empowerment som et værktøj til at styrke beboergrupperne i de almenyttige boligområder. Specialet er struktureret og opbygget efter Henri Lefebvres triade og konstruktion af det sociale rum.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatGeografi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato21 mar. 2012
VejledereAnni Greve & Henrik Toft Jensen

Emneord

  • Vejleåparken
  • empowerment
  • ressourcemobilisering
  • Lefebvre
  • Ishøj
  • social kapital
  • Helhedsplan