Helhedsorienteret klimatilpasning: Udfordringer og muligheder

Mathilde Johanne Cordua

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

På baggrund af helhedsorienterede planlægningstilgange undersøges er der i projektet, hvordan klimatilpasning kan planlægges i et mindre fokusområde i Halsnæs Kommune. Problemstillingens analyse er hovedsageligt baseret dels på interviews med relevante aktører og dels på kortanalyser udarbejdet ud fra datamateriale produceret af NIRAS.
Det kan konkluderes, at årsagen til uoverensstemmelser og finansieringsproblemtikker i forbindelse med den lokale klimatilpasning, først og fremmest er forbundet med de lovgivningsmæssige rammer sat af staten. Disse kan på mange måder ses som modsatrettede og ikke tidssvarende. Derudover har det vist sig, at forskellige aktørers interesser og baggrunde, skaber forskellige forståelser af klimatilpasning og derigennem forskellige løsningsforslag.
En fremtidig bæredygtig klimatilpasning afhænger af Halsnæs Kommunes evne til at indføre vandhåndtering som en del af det hydrologiske kredsløb og tilvejebringe lokale aktørers interesser. Det kræver en planlægning bestående af både organisatoriske strategier til skabelse af fælles mål, samt infrastrukturel klimasikring – herunder hensyntagen til områdets varierende klimaforhold.
På baggrund af det samlede projekt vurderes det, at DN Halsnæs udviser potentiale som mellemled mellem borgene og myndigheder under forudsætning af, at borgerne ønsker at tage ejerskab og indgå i et samvirke. Projektet skal således ikke ses som et færdigt produkt, men som en del af en større, mere komplekst og længerevarende proces, hvor målet er bæredygtig klimatilpasning.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2017
Antal sider50
VejledereEsben Holm Nielsen

Emneord

  • Klimatilpasning
  • Helhedsorienteret
  • Holistisk
  • Vandhåndtering
  • Oversvømmelse
  • Integreret vandressourceforvaltning
  • Kommune