Hegemoni i dansk økonomisk politik: Hegemony in Danish economical politics

Marco Kiholm, Malte Svendsen, Thomas Eriksen & Mikkel Vangkilde

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Formålet med rapporten er at belyse, hvilken diskurs, som er hegemonisk i den økonomiske politik i Danmark, og yderligere at forholde os til, hvilken betydning det har for det danske samfund. Den videnskabsteoretiske position i rapporten er kritisk realistisk, og hele opbygningen og udfærdigelsen af rapporten udarbejdes ud fra dette videnskabsteoretiske perspektiv. I tråd med kritisk realisme dannes en forudindtaget hypotese, som tager udgangspunkt i en forestilling om, at der i Danmark er en hegemonisk diskurs i den økonomisk politiske debat. Undersøgelsen bygger på en diskursanalyse af Vækstplan DK og Enhedslisten beskæftigelsesplan, og disse knyttes endvidere til henholdsvis den neoliberale og keynesianske ideologi for at påvise, hvorledes den diskursive kamp udfoldes i debatten. For at belyse det politiske resultat af den diskursive kamp inddrages Aftaler om Vækstplan DK. De enkelte tiltag vil blive tilknyttet de økonomisk teoretiske aspekter af neoliberalismen og keynesianismen.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato29 maj 2013
VejlederePeter Nielsen

Emneord

  • Hegemoni, økonomi, neoliberalisme, diskurs