Heat shock proteinet p26 i eutardigraden Richtersius coronifer

Balder Nehring Madsen, Helen Halskov Lambert, Jacob Martin Nielsen, Emilie Nellemose Christensen, Jonathan Yngve Bech Jedal, Jonathan Kjær Martinsen & Karen Ida Roshu

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Der findes et livstadie, kaldet kryptobiose, hvori organismer kan forblive i årtier, uden metabolisk ak-tivitet. Tardigraden Richtersius coronifer kan, som et led i kryptobiose, gå i en såkaldt “tønde-form”; en kompakt tilstand der beskytter mod stressorer som, varmechok, udtørring, radioaktivitet og lignende. Denne rapport vil beskrive kryptobiose, heat shock proteiner, Richtersius coronifers taksonomi og bio-logi, og teorien bag Western blotting. Afslutningsvis vil rapporten ende ud i en videnskabelig artikel, hvor tilstedeværelsen af et lille heat shock protein, kaldet p26, i forskellige livsstadier hos Richtersius coronifer vil blive belyst. Saltsørejen Artemia salina, hvori p26 allerede er fundet, vil tjene som positiv kontrol i den eksperimentelle del. Ved hjælp af elektroferese og Western blotting, vil det tilstræbes at klarlægge tilstedeværelsen af p26 i Richtersius coronifer.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato2016
VejledereHans Ramløv