Heat shock proteiners inhibering af programmeret celledød: The inhibition of programmed cell death by heat shock proteins

Malene Cohen, Kim Jantzen, Kim Olsson & Anders Rohde

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Heat shock proteiner (Hsp) har i de seneste år været genstand for interesse indenfor forskellige grene af biologien på grund af deres egenskaber indenfor programmeret celledød. Den etablerede viden er størst indenfor oncologi, hvor Hsps apoptosehæmmende egenskaber fortsat er genstand for forskning, men proteinernes præventive effekt på toksin- eller stressinduceret celledød har spredt interessen til felter som neurologi og toksologi. Målet med denne rapport har været at sammenfatte tilgængeligt forskningsmateriale på området med henblik på at undersøge Hsps inflydelse og hæmmende effekt på programmeret celledød. Hsp har vist sig ved højere cellulære koncentrationer at øge tolerancen overfor stress og dødsinducerende mekanismer. Lately, heat shock proteins (Hsp) have been a subject of interest inside different branches of biology, owing to their capacities in programmed cell death. The majority of the established knowledge lies inside oncology where the apoptosis limiting capacities of the Hsp’s are still subjects of further research, but the proteins’ preventive effects on toxin- or stress induced cell death have spread the interest to other fields such as neurology and toxology. The aim of this rapport has been to gather available research results on the field in order to investigate the role and influence of Hsp’s on programmed cell death. Hsp’s have proved to increase tolerance towards stress and death inducing mechanisms.

UddannelserMolekylærbiologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato15 jan. 2007
VejledereOle Skovgaard

Emneord

  • Hsp90
  • Hsp70
  • nekrose
  • Hsp27
  • apoptose