#healthyfood: Navigating choices and the reflexive construction of the self through images of healthy food on Instagram

Emily Jane Page

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Dette speciale undersøger, hvordan billeder af sunde fødevarer på Instagram hjælper individer til at navigere i valgmuligheder og den refleksive dannelse af selvet. I den fragmenterede kontekst, der kendetegner det senmoderne samfund, står det enkelte individ over for udfordringen med og ansvaret for at konstruere sin egen identitet. Det er dette studies præmis, at livsstil, og især ens kost og valg af fødevarer, er et væsentligt element i identitetsdannelsen. Det undersøger billeder, som Instagram-brugere, der spiser sundt, har lagt op, som værende et led i deres refleksive identitetsdannelse.

Specialet undersøger disse forhold i relation til “sundhedisme”, ”diætisme” og ”wellness” som ideologier. Det inddrager en række teoretiske perspektiver med henblik på at indkredse de primære temaer i diskursen om sunde fødevarer som individualisering, agency, risiko, ansvar, forhold til eksperter, identitetsstyring og moral.

Der er til studiet udviklet en særlig dataindsamlingsmetode, der har resulteret i indsamlingen af 250 Instagram-opslag under hashtagene #healthyfood, #healthyeating, #healthychoices og #nutrition. Der er foretaget en semiotisk analyse af 86 opslag, som viser, at opslagene giver forskellige muligheder for individuel agency så som kontrol over egne omstændigheder eller modsvar mod moralsk baseret kritik. Visuelle og lingvistiske strategier konstruerer positive identiteter for dem, der spiser sundt, som sjove, normale og frie i modsætning til negative opfattelser af sunde spisevaner som kedelige, restriktive og besværlige. Gennem fravær, binære oppositioner og visuelt layout søger opslagene at hjælpe den enkelte til at styre og prioritere risici og navigere i informationen om sunde fødevarevalg. Influencers fungerer som eksperter, der hjælper brugere med at navigere i de valg, de har som forbrugere, og i konventioner på de sociale medier. Visuelt fravær og retorisk sprogbrug konstruerer det at spise sundt som ukompliceret og en meget individuel aktivitet. Specialet afsluttes med forslag til videre forskning på grundlag af dette studie.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Master
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2 jan. 2019
Antal sider89
VejledereDavid Mathieu