Har vi brug for et nyt ledelsesparadigme?

Jeppe Struve Rosenborg, Kathrine Dybendal Barrett & Christian Vergmann Klausen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Dette projekt er et tværfagligt projekt gennem samfundsøkonomi og sociologi. Emnet er ledelse og hvor vidt Danmark har brug for et nyt ledelsesparadigme. Gennem et casestudie af trælastgrossisten A. Rindom søger projektet at analysere ledelsen og dens effekter. Undersøgelsen er designet ud fra tilgangen til et casestudie ved at søge både kvalitativ og kvantitativ empiri og analyseres på baggrund af anerkendte teorier inden for ledelse, arbejdsglæde, stress og økonomi. Resultaterne af undersøgelsen viser, at virksomheden driver en anden ledelsesstil end det moderne paradigme. I stedet har virksomheden på succesfuld vis ikke de samme uhensigtsmæssige effekter som paradigmet bliver kritiseret for at have. Denne undersøgelses resultater bliver gennem en induktiv tilgang udviklet til en ny teori der skal modspille paradigmet og som andre virksomheder kan drage inspiration af.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2016
Antal sider60
VejledereNiels Nolsøe Grünbaum

Emneord

  • Ledelse