Handelsliberaliseringer & Governance

Jannie Jelkvist, Tine Breiting, Mette Nørrekjær Madsen, Lars Lynghøj Madsen, Louise Schjerning & Mads Ettrup

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projekttitel: Handelsliberaliseringer og governance Projektbeskrivelse: I projektrapporten undersøges, hvilken betydning både national og global governance har haft for Mexicos handelsliberaliseringer, som blev påbegyndt i 1982. Mexico er valgt som case, idet handelsliberaliseringerne her er foretaget efter IMF’s og Verdensbankens retningslinier og anbefalinger. Problemstillingen vi blive undersøgt ved hjælp af fagområderne økonomi og politologi. Adam Smiths teori om de absolutte fordele og David Ricardos komparative fordele samt Heckscher-Ohlins faktor-komparative fordele vil blive behandlet. Teorierne vil blive anvendt som argumentation for at gennemføre handelsliberalisering og Mexicos fordele vil blive analyseret. Herbert H. Werlins teori om governance vil blive beskrevet og anvendt i en analyse af governance i Mexico. En række kvasiteorier vil blive inddraget ad hoc i en analyse af global governance. Project title: Trade liberalization and governance Abstract: The project report examines the influence of national and global governance on the outcome of Mexico’s trade liberalizations. Mexico is an interesting case because of the fact that trade liberalizations in Mexico have been implemented in agreement with the IMF’s and the World Bank’s guidelines and instructions. Adam Smith’s theory and David Ricardo’s theory on trade will be examined along with Heckscher-Ohlin’s factor-proportions model. These theories will be used in an analysis of Mexico’s trade liberalizations. Furthermore Herbert H. Werlin’s theory on governance will be examined and used in an analysis of the quality of governance in Mexico. Global governance will be examined and analysed by means of kvasi theories with will be included ad hoc.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006
VejledereCatharina Juul Kristensen

Emneord

  • Ohlin
  • Werlin
  • Heckscher
  • Adam Smith
  • Mexico
  • frihandel
  • Governance
  • Handelsliberaliseringer