Højreradikalisering i et liberalt demokrati – et studie af Gyldent Daggry: Right radicalization in a liberal democracy – a study of Golden Dawn

Adam Bang Kjeldgaard, Marie Bechgaard Madsen, Emil Ravnbøl & Cecilie Meciah Haugen Ngwenya

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Abstract I følgende studie vil det gennem undersøgelse af sociale, politiske og økonomiske forhold i Grækenland analyseres, hvorfor det højreradikale parti Gyldent Daggry i løbet af de sidste par år har oplevet stor politisk fremgang. Analysen suppleres af en dokumentanalyse af partiets politiske manifest sammenlignet med den græske forfatning, samt en analyse af partiets midler og metoder. Her konkluderes det, at Gyldent Daggry er i strid med det liberale demokratis principper, hvorved de udgør en konkret udfordring for det græske demokrati. Denne konklusion leder til en diskussion af et af det liberale demokratis paradokser, og muligheden for at indføre forbud mod anti-demokratiske partier inden for rammerne af det liberale demokrati. Her konkluderes det, at et forbud via den græske forfatning juridisk set er muligt, men at der samtidig bør gøres strategiske og principielle overvejelser omkring sådan et forbud. Abstract The following study analyzes through an examination of the social, political and economic conditions in Greece why the right-wing party Golden Dawn over the last few years has seen major political progress. The analysis is supplemented by a document analysis of the party's political manifesto compared to the Greek Constitution, as well as an analysis of the party's means and methods. Here it is concluded that Golden Dawn is contrary to the principles of liberal democracy, and as such pose a concrete challenge for the democracy of Greece. This conclusion leads to a discussion of a paradox in the principles of liberal democracy, and the possibilities of banning anti-democratic parties within the framework of a liberal democracy. Here it is concluded that the Greek Constitution allows for such a ban, but that strategic and principal considerations should be made before implementing one.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato25 jun. 2013
VejledereErik Axel

Emneord

  • Greece
  • Democracy
  • Golden Dawn
  • Liberal democracy