Hævnporno

Steffen Harms, Katja Elk, Louise Sørensen, Amanda Juul Bredal & Bolette Brüel Andersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Nærværende projekt tager et poststrukturalistisk videnskabeligt afsæt, gennem hvilket vi betragter fænomenet hævnporno. Dette gøres med udgangspunkt i Catharine McKinnon, Gayle Rubin og Martha Nussbaum. For at belyse implikationerne af internettet, inddrages også Ernst Schraube og Mary Anne Franks.

UddannelserKultur- og Sprogmødestudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato17 dec. 2015
VejledereKirsten Holst Petersen

Emneord

  • sex
  • feminism
  • power
  • porn