Gymnasiepolitikken under Fogh

Jonas Juul Berthelsen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Projektet handler om den øgede markedsorientering i dansk uddannelsespolitik fra 2001 og fremefter, med udgangspunkt i det almene gymnasium. Gymnasiet har historisk set været udsat for en række strukturelle ændringer, som afgjort har træk efter den nyliberalistiske styringsstrategi (også kendt som New Public Management). Ydermere peger analysen på, at reformen fra 2005 har åbnet op for en konflikt inden for partiet venstre og den borgerlige fløj. På den ene side fortsætter de stærkt markedsorienterede fremad, og på den anden side efterlades hensynet til, hvad der kan betegnes som mere konservative værdier. Nyliberalismen ses dertil i lyset af sin placering i det post-traditionelle, moderne samfund, eller ”senmoderniteten”, som Anthony Giddens kalder det. Individet sat i centrum, og modernitetens refleksive karakter medført, at alting kan betvivles, hvorfor alt er muligt. Set i lyset af denne øgede individualisering, forekommer nyliberalismens succes med at dominere den offentlige forvaltningsstrategi som mere forståeligt, idet nyliberalismens grundlæggende værdier, der sætter individ før fællesskab, netop kan spejles i senmodernitetens individualisering.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato17 jun. 2010
VejledereSusanne Klausen

Emneord

  • uddannelsespolitik
  • nyliberalisme
  • gymnasiereformen
  • konservatisme
  • Anthony Giddens
  • senmodernitet