Gymnasielæreres forståelse og brug af innovationskompetence - under de aktuelle arbejdsvilkår

Helene Sally

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Abstrakt
For at det senmoderne samfund kan opretholde den globale konkurrenceevne og økonomiske vækst, lænes der, teoretisk set, op af en kreativ vidensøkonomi, som gennem de senere år har medført flere politiske tiltag i uddannelsessystemet. Det har sat større krav til læreres og elevers innovationskompetence. Dette stemmer ikke overens med et politisk tiltag, hvor der gennem den nye gymnasiereform skæres i kultur-og kommunikationsfag, der netop fremmer innovationskompetence.
Nærværende projekt undersøger, hvordan det påvirker to gymnasielæreres arbejdsvilkår, og hvordan de formidler kompetenceinnovation gennem to semistruktureret eliteinterviews. Projektet læner sig op af kritiske samfundsteoretiske stemmer samt udvalgte dannelsesbegreber gennem to teoretiker Lars Geer Hammershøj og Knud Illeris.
I analysen tager afsæt i problemfeltet og gennem en teoretisk nuancering fremhæves de to gymnasielæreres forskellige tilgange til innovationskompetence, hvilket i mere eller mindre grad begrundes gennem deres politiske tilgang til innovation og deres erfaringer med deres fagtraditioner. De ligger dog begge vægt på vigtigheden i fremmelsen af almendannelsen og lader ikke professionsdannelsen tage over.

UddannelserPædagogik og Uddannelsesstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato30 maj 2017
Antal sider38
VejledereSigne Skov

Emneord

  • Innovationskompetence