Gribskov Kommune - Udlicitering som vejen til billigere og bedre service

Thomas Hald Philipsen, Frederik Bohn Bering, Oskar Flindt Bredahl Tengberg & Jonas Tormodarson Stora

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Rapporten undersøger udlicitering som værktøj, med New Public Management som overordnet styringsdoktrin. Rapporten gør dette ved at anvende empiri fra interviews med relevante nøglepersoner i Gribskov kommune, en brugertilfredsundersøgelser og en effektanalyse af udbudsrunden vedrørende plejecentrene. Projektrapportens teori der omhandler New Public Management, Public Agent Teori, udlicitering og New Public Governance.
Rapporten anvender denne teori på Gribskov kommunes ældrepleje, med fokus på plejecentrene, som er blevet delvist udliciteret til private leverandører. Rapporten konkluderer på baggrund af empiri og teori at Gribskov kommunes anvendelse af plejecentre er blevet billigere og at kvaliteten enten er forbedret, eller den samme som før ældreplejen blev udliciteret. Desuden opfordrer rapporten Gribskov kommune til at inddrage samskabelse i driften af deres plejecentre.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato24 maj 2016
Antal sider63
VejledereTroels Schultz Larsen

Emneord

  • Udlicitering
  • New Public Management
  • Gribskov Kommune
  • Udbud
  • Principal Agent Teori
  • Effektanalyse
  • Udbudsanalyse
  • Brugertilfredshedsundersøgelse
  • Ældrepleje
  • Plejecentre