Grib Byen - Performance-design med byen som scene

Tora Mehlsen, Mira Margaritha Cordsen & Theresa Linnea Markenvard

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Specialet GRIB BYEN Performance-design med byen som scene undersøger, hvordan Performance-designere kan være del af en byudvikling ved hjælp af deres faglighed og praktiske erfaringer. Byen er blevet et scenerum for performative aktiviteter og ople- velser, som skal hive mennesker ud af deres hverdagsrutiner samt skabe dynamik og liv i byen ved at kombinere kunst og kultur med det urbane rum. Det sker både med omsiggribende festivaler, der midlertidigt indtager byens rum, eller på mindre plan med street art, der sætter sit præg på byens mure og er med til at give byområder særlig karakter og personlighed. Kunsten og kulturen er i de seneste år blevet kombineret med udvikling af byen, da disse gennem planlægning og konceptudvikling både kan skabe nye udtryk og bevægelser i byrummet. Her ser vi, at der åbnes op for at uddannelser som Performance-design kan give et indspark i byudviklingsprocesser. Specialet ser derfor nærmere på, hvilke rumforståelser studerende fra Performance-design har med sig, når de konceptudvikler, og om de er bevidste om, hvad forskellige performancerum indeholder af symboler, æstetiske virkemidler og adfærdsbetonede kodeks. I specialet argumenteres der for at en forståelse af rum som begreb og af det enkelte rums indhold kan benyttes i andre kontekster, og konteksten for analyse og diskussion i specialet bliver herved byen og dens indhold. Når performance-designere skal arbejde med byen som scene, må de være bevidste om det byrum, som de designer i og de påvirkninger, som de har med udefra – det værende fra de æstetiske performancerum, som de har teoretisk viden omkring og sædvanligvis arbejder med. Specialet giver tre bud på, hvordan studerende fra Performance-design kan erhverve sig viden om det byrum, som de skal designe i, som er via en sensorisk, fysisk og funktionel afkodning, Lefebv- res rytmeanalyse og en samtalevandring. Samtalevandringen er en eksperimenterende metodisk tilgang, som forfatterne har udformet og formidlet i specialet gennem to fort- ællinger. Gennem de tre analysecases, City Lights, Kulturnatten og kunstprojektet Free Zone CPH uddrages yderligere tre aspekter, som kan være relevante for performance- designere at benytte sig af i arbejdet med byens rum. De kan være redskaber i desig- nprocesser og bruges i samspil med byudvikling.

UddannelserPerformance-design, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato25 feb. 2011
VejledereAnja Mølle Lindelof

Emneord

  • Rum og performance
  • byen som scene