Greenpeace i en globaliseret verden: Et casestudie af Greenpeace Nordics organisationsstruktur og -kultur samt deres tilpasningsevne i en globaliseret verden.

Mette Nørnberg Pedersen, Oliver Jøhnk Boel & Marta Napiorkowski

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Dette projekt tager udgangspunkt i sociologi- og organisationsstudiet. Med denne tilgang opnås der
viden om interesseorganisationen Greenpeace Nordic og den globaliserede verden, de opererer i. Den
nye viden om feltet bliver skabt på baggrund af et empirisk grundlag, der er baseret på to
forskningsinterviews og et observationsstudie. Med dette i baghånden, formår vi at beskrive
omverdenen, organisationsstrukturen og-kulturen, så vi kan undersøge hvordan en implementering af
den nye digital platform Greenwire, vil påvirke organisationen.

Denne undersøgelse er funderet i en samlet analyse, der er opdelt i fire dele; et studie af
organisationskulturen vha. Edgar Scheins kulturanalyse, en identificering af organisationsstrukturen,
et studie af omverdenen vha. Anthony Giddens og Zygmunt Baumans begrebsliggørelse af
globaliseringen og til sidst en uddybning af Greenpeace Nordics brug af relevante organisatoriske
værktøjer i deres forsøg på at tilpasse sig en foranderlig og usikker omverden.

Analysen munder ud i en diskussion om implementeringen af Greenwire’s effekt på
organisationskulturen og –strukturen. Med denne får vi identificeret en uformel anerkendelseskultur,
der driver de frivilliges motivation, og som stadigvæk vil motivere de frivillige, ved den nye digitale
platform. Platformen vil ændre Greenpeace Nordics produktorienterede matrixstruktur, i en mindre
grad, da de lokale græsrods-klimakampe bliver inddraget i strukturen og dermed får del i
organisationens ressourcer. På den måde formår Greenpeace Nordic, at komme de lokale græsrodsklimakampe,
der er fastlåst i rummets begrænsninger, til undsætning, hvilket resulterer i at
Greenpeace Nordic kan agere lokalt som globalt, med både kvalitet og kvantitet, i kampen mod
verdens klimatrusler.

UddannelserVirksomhedsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato29 maj 2017
Antal sider75
VejledereKaare Bjørn Thomsen

Emneord

 • organisation
 • struktur
 • organisationskultur
 • kultur
 • globalisering
 • giddens
 • bauman
 • schein
 • organisationsværktøjer
 • greenpeace
 • fænomenlogi
 • ruc