Graviditetsbetinget diabetes - vurdering af screeningsmetode i Danmark

Isabella Brasch Palme, Stine Maagaard Hansen, Amanda Clemmensen, Cillia Victoria Bech Sparrewath & Sümeyye Sena Yazman

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Baggrund: Gestationel diabetes mellitus (GDM) er en sygdomstilstand karakteriseret af nedsat glukosetolerance, der debuterer i graviditeten, og resulterer i varierende grad af hyperglykæmi. GDM opdages ved screening med forskellige screeningstrategier verden rundt. I Danmark benyttes en selektiv screening baseret på risikofaktorer. I denne rapport vil vi undersøge de etiske og økonomiske aspekter ved screeningsmetode for GDM, samt om andre anbefalede screeningsmetoder kan bruges i Danmark.
Metode: Denne rapport er et litteraturstudie. Vi søgte hovedsageligt på National Center for Biotechnology Information og tjekkede derudover referencer på fundne artikler. Vi søgte også på hjemmesiderne for sundhedsorganisationer og læringsinstitutioner, samt det offentlige biblioteks database. Vi inkluderede artikler vedr. GDMs patologi, screening, konsekvenser og risikofaktorer, anbefalede screeningsmetoder for GDM og uddannelsesmateriale om etik.
Resultater: Universel og selektiv screening kan vurderes ud fra adskillige etiske perspektiver med forskelligt resultat. Der er etiske argumenter både for og imod begge typer screening, men nogle argumenter vægter mere. Både nytte- og pligtetik lader til at favorisere universel screening, da pligten og intentionen om at hjælpe folk bedst er mødt, og at denne screening bringer mest lykke til det største antal.
Konklusion: Rene etiske teorier, såsom nytteetik og pligtetik, kan ikke stå alene i vurdering af et screeningsprogram, da samfundet ikke alene er baseret på disse. Det er nødvendigt at inkludere andre aspekter, både etiske, praktiske og økonomiske, sammen med de rene etiske teorier, når der skal vælges en screeningsmetode. Det vides ikke om en implementering af dele af officielle screeningsmetoder i den danske screening vil være brugbar, og til trods for den selektive screenings begrænsninger, så er der ingen klare beviser for, at universel screening vil være mere fordelagtig for Danmark.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato13 dec. 2019
Antal sider47
VejledereAnja Elaine Sørensen

Emneord

 • GDM
 • gestationel diabetes mellitus
 • risikofaktorer
 • screening
 • universel screening
 • selektiv screening
 • officielle anbefalinger
 • Danmark
 • pligtetik
 • nytteetik
 • sundhedssyn
 • livsopfattelser