Graffiti - Kunst eller hærværk

Line Johansen, Stine Blachman Pedersen, Mette Lomborg, Christine Emilie Andersen, Anders Bloksgaard Poulsen & Martin Gigasari

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet omhandler graffiti som eksempel på de komplekse mekanismer, der er forbundet med de sproglige praksisser i samfundet, hertil hvordan beslutningstagen og accepten af en given definition implementeres. Italesættelsen af graffiti er i projektet behandlet ud fra empiriske iagttagelser fra henholdsvis Norge og Danmark, med anvendelse af et begrebsapparat udviklet af Jeff Ferrell. Videre belyser projektet hvilke magtrelationer og legitimitetsfaktorer der kan have indflydelse på definitionen af graffiti ud fra Bourdieus og Foucaults teoretiseringer. English: The project is about graffiti as an example of the complex mechanisms that are connected to the linguistic practices in society, furthermore how decisions upon and accept of a certain definition is implemented. Articulation of graffiti is treated in accordance to empirical observations from Norway and Denmark, accompanied by the conceptual framework of Jeff Ferrell. Additionally, the project illustrates which power relations and legitimating factors which can influence the definition of graffiti, discussed in light of Bourdieu and Foucaults theories.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato21 dec. 2009
VejledereInger Jensen

Emneord

  • Graffiti, kunst, hærværk
  • Italesættelse og magt