Grønlands kriminallov

John Kurt Nielsen & Peter Kornerup

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Da Hans Egede koloniserede Grønland opstod en dualistisk straffesystem, som man ønskede at ændre, ved ændring af Grønlands status fra koloni til region under Danmark. I 1948 sendte Danmark tre danskere til Grønland, hvis redegørelse udgjorte fundamentet til Den grønlandske Kriminallov. Denne kriminallov byggede på gerningsmandsprincippet og var et forsøg på kompromis, mellem den danske regering og den grønlandske tradition, om behandling af normbrydere. Der har senere fremkommet en del kritik af denne lov. Valg af gerningsmandsprincippet kan også forklares ud fra Emile Durkheims teorier om arbejdsdeling. Det grønlandske Samfund er startet som et samfund med mekanisk arbejdsdeling og hård straf og senere udvikle sig til et samfund med organisk arbejdsdeling og behandling af kriminelle. Den kan forklares ud fra en utilitaristisk synsvinkel.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2004
VejledereHening Silberbrandt

Emneord

  • Grønland
  • kriminallov
  • Agnete Weis Bentzon
  • Verner Goldschmidt
  • Nils Christie
  • Durkheim