Grønland fra Nation til Stat

Emma Selvig Nielsen & Martine Maj Ravn

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Rapporten: Grønland fra Nation til Stat omhandler processen i at gå fra nation til stat. Vi har valgt at anvende Grønland som case, da søgen efter mineraler og råstoffer, har gjort dette til et aktuelt emne. Grønland ønsker suverænitet, og vores undersøgelser går i dybde med problematikken og mulighederne for dette. Grønland har lang vej at gå mod suverænitet, og vi har undersøgt nogle af de vigtigste faktorer, der skal til for at Grønland kan erklæres suverænt. Vi har beskæftiget os med nøglebegreberne: Stat, Nation, suverænitet, solidaritet, anti-kolonial nationalisme, Selvstyre, økonomi, homogenitet, sprog, tilhørsforhold, integration og medborgerskab. Vi har fundet det vigtigt for vores undersøgelse at redegøre for baggrundsforholdene for Grønlands position i dag, som tager udgangspunkt i Selvstyreloven fra 2009, og derfor har vi redegjort for Grønlands historie fra koloni til Selvstyre. Igennem vores anvendte teorier og teoretikere har vi opdaget, at noget af det vigtigste for Grønland er en uafhængig økonomi og at styrke den kvalificerede arbejdskraft for at opbygge samfundet. Vi har anvendt statistik, empiri og interviews, der har underbygget vores antagelser. Grønland er i stærk fremgang og det meste af verdensbefolkning, især grønlænderne, følger spændt med i udviklingen. Det er dog stadig uvist om Grønland kan opnå økonomisk suverænitet på baggrund af fund af potentielle rigdomme i Grønlands undergrund.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2012
VejledereSøren Lund

Emneord

  • Grønland
  • Nation, Stat