Grønland: - En postkolonial nation?

Laura Krog Faester, Desiré Droszt, Signe Maria Christensen, Martje Moseler & Pernille Sif Stray Agerskov

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Nærværende projekt undersøger, hvorledes den grønlandske nation konstrueres i en debat om selvstyre i det grønlandske Landsting. Samtidig undersøges det, hvordan konstruktionen kan forklares i et postkolonialt perspektiv, altså hvorledes konstruktionen af nationen i debatten kan forstås med udgangspunkt i den postkoloniale relation mellem Grønland og Danmark. Vi har anvendt postkolonial teori og teori omkring nation og nationalisme for at belyse vores problemformulering. Endvidere anvender vi diskursanalyse som vores metodiske værktøj til at analysere empirien. For forståelsen af den grønlandske situation har vi valgt at ”sætte scenen” gennem en kort redegørelse af Grønlands kolonihistorie. Projektet udmunder i en diskussion af, hvordan den grønlandsk-danske (postkoloniale) relation påvirker konstruktionen af nationen i debatten. Afslutningsvis diskuteres det, hvordan vores resultater kan anskues ud fra et nationbuildingperspektiv.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 jun. 2009

Emneord

  • Grønland
  • Nation
  • Kulturel identitet
  • Mikronationalisme
  • Selvstændighed
  • Repræsentation
  • Kolonial diskurs
  • Postkolonialisme
  • Diskursanalyse
  • Nationalisme