"Grøn vækst" i flybranchen

Katrine Lind Danø, Carina Aalborg Hansen, Marianne Skovhus Larsen & Nathalie Josephine Jacobsen-Ring

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Projektet omhandler problematikker ved omstilling fra fossile brændstoffer til alternative biobrændsler i luftfartsbranchen. Vi undersøger om det er muligt at skabe en omstilling som vil fremme de miljømæssige aspekter og samtidig skabe økonomisk vækst i en virksomhed som SAS.
Vi har redegjort for klimaproblematikken og luftfartsbranchens indvirkning på et samfund. Vi tager udgangspunkt i begreberne ”grøn vækst”, og ”afkobling”, da disse giver et bud på hvordan klimaproblematikken kan løses. ”Grøn vækst” vil fremme økonomisk vækst og udvikling, under hensyn til miljø og reduceret CO2 udledning. Ved ”afkobling” antages det at man kan adskille økonomien og miljøpåvirkning. Vi tager udgangspunkt i teorien om sociotekniske systemer, og benyttelse af dokumentanalyse, til at skabe en analyse af luftfarten med udgangspunkt i rapporten “Sustainable Fuels for Aviation”. Heri identificeres elementer i det sociotekniske system omkring flybranchen for at belyse mulighederne for et skifte til biobrændstof i Danmark. For at illustrere hvordan ”grøn vækst” ses og hvordan flybranchen afspejler det sociotekniske system benytter vi SAS som en del af et casestudie. Vi har taget udgangspunkt i SAS’ ”Sustainability Report 2014/ 2015”, samt inddraget elementer fra tilsvarende rapporter fra 1996 og 2006. Ud fra rapporterne vil vi se om perspektivet i rapporterne er forandret, hvordan virksomheden praktiserer en bæredygtig udvikling, og hvordan ”grøn vækst” konkret afspejles.

Ud fra dette afslutter vi med en diskussion om ”grøn vækst” og ”afkobling” som løsninger på klimaproblematikken. Her benytter vi Tim Jackson, Herman Daly og Serge Latouche som mener at ”grøn vækst” ikke kan løse de nuværende og fremtidige problematikker. De mener at væksttanken skal tænkes om, for at der kan skabes en løsning på klimaproblematikken. Ifølge tankegangen om ”grøn vækst” er en markedsbaseret løsning det bedste alternativ til at løse klimaproblematikken, hvor tanken om at et samfund skal baseres på vækst for at underbygge velfærd bekræftes.

Hertil ser vi på de fremtidige muligheder der er for flybranchen, og hvilke alternativer der er til fossilt brændstof. Afslutningsvis vurderer vi hvorvidt biobrændsel egentlig er et holdbart alternativ, samt anbefalinger til systemændringer, hvor velfærd ikke er baseret på vækst.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato2016
Antal sider61
VejledereJacob Dahl Rendtorff