Græsnings indvirkning på rodudviklingen hos Lólium perénne Cancan og den heraf følgende betydning for erosion: The influence of grazing on the development of the roots of ólium perénne Cancan and the resulting significance of erosion

Annika Vilstrup, Johanne Aagaard, Line Lynge Nilsson, Magnus Bugge, Maiken Nielsen, Lars Malik Richardt Thrane, Signe Flink & Urd Steendahl Grandorf

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I dette projekt undersøges den effekt klipning kan have på røddernes udvikling hos Lólium perénne Cancan. Dette bliver gjort for at belyse, hvilken betydning græsning kan have for erosion. Endvidere redegøres der for, hvorledes rodnettet holder på jorden og forebygger erosion. For at kunne vurdere, hvordan græsning indvirker på rodnettets udvikling, blev et forsøg opstillet, hvor græs af arten Lólium perénne Cancan blev plantet i tre grupper. Den ene af disse grupper blev benyttet som kontrolgruppe og blev derfor ikke klippet. De to andre blev klippet ved to forskellige intensiteter: den ene én gang om ugen, og den anden to gange om ugen. Ud over dette havde de identiske forhold. Græssets rodlængder var signifikant forskellige alle grupper i mellem, mens græssets gennemsnitlige roddiametre var ens mellem de to klippede grupper og signifikant forskellige fra kontrolgruppen. For at belyse, hvilken betydning græssets rodnet har på erosion, er der i litteraturen fundet argumentation for, at jo større rodmængde, des mere mindskes erosionraten. Det kan således konkluderes, at klipning mindsker rodudviklingen hos Lólium perénne Cancan, og at der er risici for erosion ved græsning.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato28 maj 2009

Emneord

 • Lólium perénne
 • græsrødder
 • klipning
 • trævlerødder
 • græs
 • erosion
 • jordskred
 • sjove mennesker
 • rodudvikling
 • græsning
 • intelligente piger og malik