Grænser & distancer

Mads Øbro Thougaard, Christopher Aastrup, Clara Grünberg Udsen & Nicolai Privrat

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Dette projekt indledes med en tese om, at konstruktionen af den fremmede er præget af et dynamisk forhold mellem distancer og grænser. Dermed bliver projekts formål at undersøge, hvorledes denne tese kan anvendes som en teoretisk forståelsesramme i analysen af mødet med den fremmede. Tesen søges eksemplificeret i et postkolonialt perspektiv, som primært vil være funderet i Edward Saids værk Orientalisme samt Sara Ahmeds teori om mødet med den fremmede. Udover at afprøve tesens forklaringskraft er projektets formål ligeledes at undersøge, hvorledes resultatet af det dynamiske forhold mellem grænser og distancer kan vurderes med udgangspunkt i Axel Honneths kritiske teori og det normative ideal om behovet for anerkendelse. Som følge af projektets formål vil analysen bestå af fire casestudier, hvorigennem anvendeligheden af både begreberne om grænse og distance samt det kritisk teoretiske perspektiv vil blive eksemplificeret. De fire cases omhandler en sømands rejser, ghettoer i Danmark, sexturisme og krig. Med udgangspunkt i analysen bliver det efterfølgende diskuteret, hvorledes der kan gives en mere generel forklaringen på projektets problemformulering på baggrund af analysens forskellige resultater. Som følge af diskussionen konkluderes det, at en analyse af de dynamiske forhold mellem grænser og distancer kan bidrage til forståelsen af, hvordan det fremmede konstrueres samt, at et fokus på distancernes retning og vægt kunne have bidraget yderligere til forståelsen. Det konkluderes yderligere, at vi ud fra det kritisk teoretiske perspektiv kan vurdere, hvilke grænser og distancer, som er afgørende for oplevelsen af krænkelsen. Dog har det kritiske perspektiv også den begrænsning, at resultatet af forholdet mellem grænser og distancer ikke altid kan vurderes som værende krænkende på grund af kriteriet om, at krænkelsen skal påvises i førvidenskabelige og empirisk observerbare erfaringer.

UddannelserGeografi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jan. 2018
Antal sider95
VejledereKirsten Simonsen

Emneord

 • distance
 • grænse
 • postkolonial teori
 • kritisk teori
 • geografi
 • anerkendelse
 • krænkelse
 • Edward Said
 • Sara Ahmed
 • Benedict Anderson
 • Axel Honneth
 • sexturisme
 • sømand
 • krig
 • ghetto
 • den fremmede
 • det fremmede