Grænseoverskridende transport af farligt affald: Transboundary movement of hazardous waste

Simon Stampe Skovgaard & Nikolaj Thyssen Dam

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Målet med dette projekt er at identificere principperne bag Basel-konventionen og EU's forordning 1013/2006 (Transportforordningen), og analysere om disse principper bliver overholdt. Dette forsøges opnået ved 1) litteraturstudie af de respektive lovgivninger, og 2) arbejdet med 2 cases, hhv. import af HCB-affald fra Australien og eksport af røggasaffald til Norge og Tyskland. Vi har identificeret nærhedsprincippet som et af de grundlæggende principper bag de nævnte lovgivninger, og vi analyserer og diskuterer i hvilken grad miljøstyrelsens afgørelse i sagen om HCB import lever op til lovgivningen og de bagvedliggende principper. Vi diskuterer det at der bliver eksporteret røggasaffald til Tyskland på trods af at Danmark og Tyskland er uenige om, om der er tale om bortskaffelse eller nyttiggørelse. Vi konkluderer at transportforordningen overordnet fungerer udmærket til at sikre nærhedsprincippet ved grænseoverskridende transport af farligt affald, dog skal man være opmærksom på at der f.eks. i artikel 41 stk. 4 er mulighed for en subjektiv fortolkning af lovgivningen, hvilket kan medføre en negligering af nærhedsprincippet.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato19 jan. 2011
VejledereKristian Syberg & Bent Søndergård

Emneord

 • nyborg
 • gift-transport
 • transportforordningen
 • grænseoverskridende
 • HCB
 • konventionen
 • affald
 • transport
 • nyttiggørelse
 • bortskaffelse
 • Basel
 • affaldsdirektivet
 • kommune kemi
 • farligt
 • Røggas
 • røggasaffald