Godkendelsesprocesser for azo-farvestofferne Sudan I og Tartrazin til brug i fødevarer

Tilde Olivia Lerke Bruun, Jesper Nikolaj Clausen, Jesper Ernst, Malene Søgaard Hedebæk Pedersen, Kasper Sternberg Brogaard Jensen & Nadia Korsgaard Hansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne rapport indeholder en diskussion og vurdering af godkendelsesprocesserne for de to azo-farvestoffer, Sudan I og Tartrazin. Sudan I er forbudt at anvende i fødevarer, hvorimod Tartrazin gerne m˚a anvendes i fødevarer. Rapporten er baseret p˚a litteraturstudier, der er blevet anvendt til at belyse de undersøgelser og godkendelsesprocesser, der har ført til de beslutninger, der er taget omkring brugen af Sudan I og Tartrazin. Disse beslutninger har vi sat op imod vores egen vurdering af stofferne, som er lavet p˚a baggrund af de undersøgelser, der er blevet fundet i litteraturstudiet. Sudan I er vist at være kræftfremkaldende i rotter og kaniner, men det har ikke været muligt at klassificere som kræftfremkaldende i mennesker. Tartrazin er sat i forbindelse med hyperaktivitet hos børn, astma og allergiske reaktioner, samt hormonforstyrrelser. Ud fra de undersøgelser, som vi har kunnet finde om Tartrazin, har vi vurderet, at det bør være forbudt at anvende i fødevarer, indtil der er blevet lavet flere fyldestgørende undersøgelser, hvorimod vi er enige i beslutningen om, at Sudan I er forbudt at bruge i fødevarer.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 jan. 2016

Emneord

  • Tartrazin
  • Sudan I
  • azo-farvestoffer
  • farvestoffer
  • godkendelsesprocesser
  • fødevarer