Godard

Lina Krarup Madsen, Anders Nørrevang, Maj Bockhahn, Camilla Solkær Buskov, Jon Clausen, Mads Engberg & Rasmus Truelsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Resúme “Den ny bølge” revolutionerede filmmediet i Frankrig i slutningen af 50’erne. Jean-Juc Godard var en vigtig faktor i “Den ny bølge” og fungerede som skribent på det indflydelsesrige filmtidsskrift Cahiers du Cinéma, før han i 1960 debuterede med Åndeløs. Denne rapport analyserer Godards Åndeløs og Livet skal leves(1962). I førstnævnte lægges der særlig vægt på de filmtekniske virkemidler og i sidstnævnte lægges vægten på det tematiske indhold, uden dog at de to elementer betragtes fuldstændig adskilt. “Den ny bølge” var ikke ene om nyskabelsen i kunsten omkring 60’erne, bl.a. ses bruddet også tydeligt i billedkunsten, hvilket bliver behandlet kort i rapporten. Endvidere kommer vi ind på hvilke inspirationer, der gør sig gældende i Godards overstående to film. **** Summary “ The new wave” revolutionised the film media in France in the end of the 50’s. Jean-Luc Godard was an important part of “ The new wave” and wrote for the influential film magazine Cahiers du cinéma, before he made his first film Breathless in 1960. This report analyzes Breathless and My life to live (1962). In the first film mentioned, focus is put on the film techniques and in the second film the focus is on the films thematic character, though the two aspects can’t be separated from one another. Film art wasn’t the only genre where new things were happening in the 60’s. The art as such was changing in this period, something we briefly comment on. Furthermore we’re looking at the inspirational sources in the two films mentioned.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2005
VejledereCharlotte Engberg

Emneord

  • Livet skal leves
  • Godard
  • Franske film
  • Filmkunst
  • Åndeløs
  • Nybølge