GM-AFGRØDER I DANMARK: Generel holdning samt viden og overvejelseer

Maria Stadil Ekstrand, Klara Altenborg Brockstedt, Anna Valvik Andersen, Sofie Troels Holmbjerg, Mikkel Bredsgaard & Niels Johan Linnee Holmskov

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Denne projektrapport har til formål at undersøge, hvad den generelle holdning til GM-afgrøder er i Danmark, og om udvalgte aktører har påvirket denne. Dette er forsøgt gjort gennem en række kvalitative interviews med almene danskere, og desuden er der benyttet sekundær empiri med det formål at diskutere interviewpersonernes reflektioner i en national kontekst. Der er til det analytiske formål blevet taget udgangspunkt i Ulrich Becks Risikosamfundet - mod en ny modernitet, og Anthony Giddens’ Modernitet og selvidentitet, Selvet og samfundet under sen-moderniteten, samt Det Etiske Råd og Miljø- og Fødevareministeriet, som inden interviewene blev foretaget, blev identificeret som værende vigtige aktører. Disse optræder også fremtrædende i den sekundære empiri. Det konkluderes, at holdningsdannelsen er foregået på et ikke fyldestgørende vidensgrundlag, og at holdningen potentielt kan ændres, og at de aktører der var blevet identificeret, ikke var nogen interviewpersonerne viste en overvejende tillid. Opgaven kunne gavnes af et internationalt perspektiv, specielt koblet med en politologisk vinkel.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2017
Antal sider60
VejledereHanne Themsen

Emneord

  • GMO
  • GM-afgrøder
  • Genmodificerede afgrøder
  • Det Etiske Råd
  • Miljø-og Fødevareministeriet