Globalisering, boligkrise og selvrealisering

Mehmet Bahadir Dagli

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Den globale finanskrises påvirkninger på vores selvrealisering Denne projektrapport omhandler om hvordan globalisering sammen med finanskrisen har påvirket vores muligheder for ”selvrealisering” i forhold til Ronald Inglehart og Christian Welzels teori. Udviklingen af finanskrisen som har ramt Danmark, og medført en boligkrise, har medført nye problemstillinger, som betyder at vi som individer skal træffe flere, og vigtige valg i vores liv som kan påvirke større forandringer i samfundet, både på det økonomiske plan, det sociale plan men også på det politiske plan. Jeg betragter globaliseringen sammen med finanskrisen, og disses indflydelser på identitetsdannelsen som værende sociale konstruktioner, og dermed tager jeg udgangspunkt i en socialkonstruktivistisk tilgang. Min projektrapport tager udgangspunkt i empiri fra samfundsøkonomien, for at få et bredere indblik og mere konkret tilgang til hvordan globaliseringen er med til at konstruere identiteter. Det teoretiske aspekt udgøres af Zygmunt Baumans teori om ”flydende modernitet”, samt Anthony Giddens værker om ”modernitet og selvidentitet”, Ulrik Beck og hans teori om ”risikosamfundet” og det politiske teori er fra Ronald Inglehart og Christian Welzel ”Modernization, Cultural Change and Democracy”. Jeg har konkluderet at globalisering og finanskrise påvirker identitetsdannelsen, og mulighederne for selvrealisering. The global financial crisis it had affects at our self-expressions This project is about how the financial crisis has affect our self-expression from Inglehart and Welzels theory. It is exciting to know because it has a lot of consequences for the society. This development has also given us new problems that we like an individual have a lot of choices in our life. We always have to make decisions, decision that is really important for our life and for the society because it can affect the whole society, both economically and politically. I see the globalization, the financial crisis and the influence of these at our identities like social constructions, so my point of view of this project will be from a social constructive approach. My theoretical part will be supposed by academicals theoreticians Zygmunt Bauman and his theory about the “Liquid Modernity”, Anthony Giddens and his books “Modernity and self-identity”, Ulrick Beck and his theory about “Risksociety”, my politically theory is from Ronald Inglehart and Christian Welzels theory book “Modernization, Cultural Change and Democracy. In my project I have concluded that globalization with the financial crises have a connection, and that it has effect our self-expressions.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato13 jun. 2013
VejledereAnders Peter Hansen

Emneord

  • Globalisering
  • Finanskrise