Glimt af arbejdsglæde

John Baldus, Elisabeth Lindhardt Ramsdahl, Rikke Pind Jensen & Samuel Holm

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet omhandler en proces på et amt, hvor vi gennem fem værksteder behandlede emnet arbejdsglæde. Vi havde en pragmatisk tilgang, men var inspireret af social konstruktionisme, systemisk tænkning og modtageren som medproducent. Projektrapporten omhandler to interesseområder, der opstod i processen på amtet. ’Vores positioner i processen’ omhandler de positionsskift, der skete i relationen til medarbejderne og ledelsen. Vi undersøgte hvilken betydning vores positioner havde for processen. ’Læring i et forandringsperspektiv’ diskuterer, hvorfor der skete læring i processen – både i forhold til os som konsulenter og til deltagerne. Ovenstående interesseområder udmunder i et kritisk blik på egen proces.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2005
VejledereChistina Hee Pedersen

Emneord

  • Arbejdspsykologi
  • Positioner
  • Arbejdsglæde
  • Konsulent
  • Deltagerskolen
  • Forholdemåder
  • Procesorienteret
  • Proceskonsulent
  • Kommmunikation