Glade børn lærer bedst - En undersøgelse af læringsstile og test i den danske folkeskole

Jesper Pøhler, Mathilde M. Fritzbøger, Josephine L. Holm, Karoline A. Andreasen & Julie H. Larsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Vi har i denne rapport prøvet at anskueliggøre, hvordan læringsstile og test virker på opfyldelse af formålsparagraffen i folkeskoleloven. Ved hjælp af egen empiri har vi undersøgt, hvordan de involverede parter opfatter VK-regeringens nye tiltag, der er indført for at øge fagligheden i folkeskolen. Vi har taget afsæt i teoretikerne Howard Gardner og Rita Dunn, som gennem deres syn på læring viser, om der er en overensstemmelse mellem deres teorier og VK-regeringens tiltag. Læringsstile og test er ikke vejen frem mod en højnet faglighed, men kan, hvis de bruges på den rigtige måde, bidrage til dette. En høj faglighed hjælpes på vej af et stort engagement hos elever, skole og forældre samt et fokus på at udvikle den enkelte elevs kompetencer gennem dennes styrkesider.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato22 jan. 2009
VejledereSøren Dupont

Emneord

 • SKUB
 • læring
 • steinar kvale
 • learningstyles
 • laursen
 • fibæk
 • semistruktureret
 • udskoling
 • gardner
 • rita dunn
 • per fibæk laursen
 • bente halkier
 • multiple intelligenses
 • de otte intelligenser
 • folkeskole
 • nationale test
 • intelligenser
 • MI
 • lærings stile
 • læringsstile
 • gentofte kommune
 • test
 • formålsparagraf
 • howard gardner
 • fokusgruppeinterview
 • fokusgruppe
 • dunn