Giv maden videre - Hverdagen i central- og storkøkkenet

Helle Jessen, Mai Christensen & Camilla Drabo

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Hvert år bliver der i Danmark smidt tonsvis af mad ud. En af højdespringerne inden for madspild er servicesektoren. Hjemmesiden www.givmadenvidere.dk har til formål at informere servicesektoren om, hvordan man kan mindske madspild, og hvordan man kan give overskudsmad videre. Undersøgelsen tager udgangspunkt i en deltagende observation i et storkøkken og i centralkøkkener på et sygehus, hvor udvalgte respondenters adfærd og italesættelse af madspild er i fokus. Empiriindsamlingen belyses fra en praksisteoretisk vinkel, der tager sit udgangspunkt i pointer af Bente Halkier og Andreas Reckwitz. Desuden belyses undersøgelsen fra en receptionsteoretisk vinkel, hvor Kim Schrøders multidimensionale model inddrages. Undersøgelsen konkluderer, at respondenternes praksisser ikke stemmer overens med såvel deres italesættelse af madspild som deres forståelse af hjemmesiden. Derfor kan undersøgelsen også konkludere, at hjemmesiden i sin nuværende form ikke rammer respondenterne, idet den ikke fuldt ud tager højde for respondenternes praksisser og livsverden.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato17 dec. 2015
VejledereLisbeth Frølunde

Emneord

  • Madspild
  • Kommunikation