GeoPark Odsherred – et sted med en ny mening: GeoPark Odsherred – a place with new meaning

Charlotte Bay Hansen, Mathias Lykke Poulsen, Mikkel G. Vejle & Thomas Hermansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet tager udgangspunkt i Odsherred Kommune, som efterlyser viden omkring hvordan kendskabet til deres for nyligt anlagte geopark udbredes til borgerne. Projektets problemformulering spørger hvorvidt det er muligt intentionelt at ændre stedsidentiteten i Odsherred, så beboerne engagerer sig i og identificerer sig selv med geoparken. Videnskabsteoretisk tages der afsæt i Husserls fænomenologi, med fokus på førstepersons perspektivet. Dette indebærer udførlige beskrivelser af subjekters erfaringer, som de umiddelbart foreligger – som grundlag for videnskabelig dataindsamling. Projektets empiri er fænomenologiske livsverdensinterviews, præsenteret af Steinar Kvale & Svend Brinkmann samt foldere fra geoparken. Projektets empirikilder behandles gennem transskriptioner, meningskondenseringer og rapporteringer. Løbende inddrages diskussioner funderet i humangeograferne Yi-Fu Tuan og Doreen Masseys teorier, som begge på hver deres måde beskæftiger sig med rum, sted, hjemstavn og steders identiteter. Projektrapporten konkluderer, at geoparken skal virke som en samlende ramme for landemærker og de mange subjektive fortællinger i Odsherred. Kommunen skal gennem geoparken ikke søge at pålægge steder ny mening eller individer en ny identitet, men invitere brugerne af området til at bringe deres egne fortællinger, værdier og meninger i spil, da det efter projektgruppens overbevisning er derigennem stedstilknytning skabes.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 maj 2013
VejledereKristine Juul

Emneord

 • fortælling
 • lokal tilknytning
 • stedsidentitet
 • meningskondensering
 • intersubjektiv
 • interrelationel
 • fænomenologi
 • edmund husserl
 • geopark
 • førstepersons-perspektiv
 • odsherred
 • meningsenhed
 • transskription
 • livsverdensinterview
 • semistruktureret forskningsinterview
 • yi-fu tuan
 • doreen massey