Geoengineering og Natursyn

Chaima Zaaimia, Muhammed Taha Arslan, Joen Erik Olsen, Simone Dmitrievna Kozlovski, Johannes Dandanell Neimann & Omar Isac Showiki

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Manglende resultater fra klimaforebyggelse har ført til, at geoengineering i højere grad er blevet en del af klimadebatten blandt officielle instanser inden for klimaløsninger. Alligevel er der fortsat problemer ved at implementere geoengineering. Dette projekt beskæftiger sig med geoengineering, og hvordan natursyn forholder sig til metoderne og problemstillingerne de fører med sig. De geoengineering metoder og natursyn der bliver arbejdet ud fra, præsenteres i teorien. Der analyseres hvor sikker, tilgængelig, effektiv og økonomisk rentable de forskellige metoder er. En opsamling af analysen kommer frem til, at metoderne har både fordele og ulemper. Ud fra analysen diskuteres geoengineerings metoder, i forhold til natursynene og problemstillingerne afklares. På baggrund af denne diskussion og analysen bliver de to undergrupper af geoengineering, solar radiation management og carbon dioxide removal, diskuteret. Dertil kommer en vurdering af, hvordan en fremtid med geoengineering kan se ud. Det kan konkluderes, at der er problemstillinger forbundet med geoengineering, som fortsat mangler at blive taget stilling til. Dog, kan geoengineering bidrage som løsning på klimaændringer. Særligt metoder inden for carbon dioxide removal har ud fra den tilegnede viden, de egenskaber der vil kunne danne et kompromis mellem natursynene, og fører til en implementering af geoengineering.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2017
Antal sider59
VejledereRico Kongsager