Gentrificering i Kreuzberg: Gentrification in Kreuzberg

Josefine Therese Svendstrup, Frederik Bo Knudsen, Medya Özvan & Ulrik Frost Rønn

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Gentrificering i Kreuzberg Denne opgave har til formål at afgøre, hvorvidt fortrængningen i Kreuzberg kan forklares ved hjælp af gentrificeringsprocessen og at klarlægge hvilke tiltag, der kan modvirke fortrængningen. I en kvalitativ undersøgelse af boligpolitikken i Tyskland og Berlin konkluderer vi, at der både har været neoliberalistiske tendenser. I relation til dette viser boligmarkedet i Kreuzberg tegn på gentrificering ved høj fluktuation og markant stigende huslejer gennem de sidste 10 år. Vores undersøgelse af borgergrupper i Kreuzberg og interviews med dem, der er involveret i grupperne, indikerer, at nogle borgere oplever både direkte og indirekte fortrængning. Ved at sammenligne de demografiske forandringer og status på boligmarkedet med forandringerne i boligpolitikken konkluderes det, at gentrificering finder sted i Kreuzberg. Vi foreslår som løsningsforslag blandt andet en udvidelse af sociale boligbyggerier og et lejeloft for socialt boligbyggeri. Tiltagenes gennemslagskraft kunne forbedres, hvis man både anvendte statsligt støttede empowermentstrategier og empowermentstrategier borgergrupperne imellem.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato17 jun. 2013

Emneord

  • Gentrification
  • Berlin
  • Fortrængning
  • Gentrificering
  • Displacement
  • Empowerment
  • Kreuzberg