Gentrificering - Et spørgsmål om plads

Laura Li-Fan Hald Gundfelt, Gustav Bundgaard Rasmussen, Ditte Bay Vestergaard Christensen & Wiktor Love Stevenius

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Gentrificering er et fænomen der præger de vestlige storbyer, hvor arbejderklassen og middelklassen presses ud af centralt beliggende bydele, af den bedre bemidlede del af befolkningen. Stigende boligpriser gør det svært for de lavere klasser, at kunne betale prisen og de gentrificerede bydele vil derfor opleve en markant ændring I beboersammensætningen. Det svækker den sociale sammenhængskraft og bidrager til social opdeling I samfundet. Projektet tager udgangspunkt I København, da der også her har været indikationer af at gentrificeringen har gjort sit indtog. Vi vil ud fra et selvvalgt politisk tiltag fra Københavns Kommune, der har til formål at afbøde de negative konsekvenser, ved at føre en aktiv boligpolitik, der bidrage med flere almene boliger. Vores overordnede problemformulering lyder som følgende: Hvordan bidrager det udvalgte tiltag fra Københavns Kommunes boligpolitiske strategi “vores rummelige hovedstad” fra 2009 til afbødningen af de negative konsekvenser ved gentrificering i København? Opgaven tager udgangspunkt i et ”single-case studie”, der har til formål at give en mere dybdegående viden om, hvilken effekt det politiske tiltag har i forhold til problemformuleringen. Til udarbejdelsen tager opgaven udgangspunkt i primær data, der vil bestå af et interview med en specialkonsulent i Teknik- og Miljøforvaltningen mens den sekundære data er den eksisterende litteratur og empirisk data. Opgaven arbejder med to teorier til besvarelsen af problemformuleringen, hhv. keynesiansk finansteori og evaluerings teori. Analysen i opgaven består af tre spørgsmål, der har til formål, at kunne give et fyldestgørende svar på problemformuleringen. De tre underspørgsmål lyder som følgende: 1. Hvad har været de negative konsekvenser af gentrificeringen i København? 2. Hvordan har Københavns kommune med fokus på udvalgt data forsøgt at afbøde de negative konsekvenser? 3. Vurder hvorvidt at det valgte tiltag afbøder de negative konsekvenser ud fra et evalueringsteoretisk perspektiv. Vi kan konkludere at det udvalgte politiske tiltag bidrager til afbødningen af gentrificering da det forsøger at afhjælpe manglen på boliger i København. Samtidig konkluderes det også, at det udvalgte tiltag ikke vil afbøde gentrificeringen i København til fulde. Der er brug for langt flere og mere omfattende tiltag, hvis man vil forhindre, at byen segregeres yderligere.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2016
Antal sider47
VejledereAnne Ingemann Johansen

Emneord

  • Gentrificering