Gensidig Stakeholderpåvirkning - certificering af NGO'er i Cambodja

Ulrik Gade Husted

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

The scope of this paper is the interaction between stakeholdere of such a system. There are major differences between a Cambodian and a Western context, which is central in an understanding of how we define and legitimize ‘good development’. The structures of our society leaves space for stakeholdere who want to affect causes they find relevant. Globally, several certification initiatives seek to be a seal of high quality of a product, a corporation or an organization. This seal is often acknowledged without an investigation in depth, because of faith in the certain certification system. The Cambodian state authority, international donors, Cambodian as well as international NGO’s, the private sector and as well as the people of Cambodia have different levels of influence in the NGO certification system, developed by Cooperation Committee for Cambodia – a Cambodian network NGO. The seal of high quality of the NGO’s depends on the credibility of the certification system. The purpose is to examine the consequences of the interaction between the different stakeholdere of the certification system. Theories about the society of functional differentiation (Holmström & Åkerstrøm Andersen) and stakeholder identification theory (Mitchell, Agle & Wood) are introduced to explore the issue area. Resume Hvordan kan forskellige aktører i en cambodjansk udviklingssammenhæng tilsigtet såvel som utilsigtet påvirke et NGO certificeringssystem? Forskellige stakeholderes indbyrdes påvirkning er centrum for denne opgave. Den cambodjanske kontekst er væsentlig forskellig fra den vestlige kontekst der kendetegner den måde vi tænker udvikling og hvordan denne legitimeres. Vores samfundsstruktur giver rum til at forskellige stakeholdere kan søge indflydelse på de sager, de mener, er relevante for dem. På globalt plan findes mange eksempler på certificeringsmekanismer, der har til hensigt at kvalitetsstemple et produkt, en virksomhed eller en organisation. Dette stempel godtages ofte uden nærmere undersøgelse af det enkelte produkt, grundet tillid til det pågældende certificeringssystem. Både den cambodjanske statsmagt, internationale donorer, cambodjanske og internationale NGO’er, den private sektor såvel som befolkningen som helhed har forskellige grader af indflydelse på NGO certificeringssystemet, udviklet af Cooperation Committee for Cambodia – en cambodjansk netværks NGO. Kvalitetsstemplet på den enkelte NGO afhænger således af certificeringssystemets troværdighed blandt de forskellige stakeholdere. Opgavens formål er dermed at undersøge hvilke konsekvenser denne interaktion kan have for CCC’s NGO certificeringssystem. Projektet benytter teorier om det funktionelt differentierede (Holmström og Åkerstrøm Andersen) samfund samt stakeholderteori (Mitchell, Agle & Wood) til identifikation af disse for at belyse problemstillingen.

UddannelserVirksomhedsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2011

Emneord

  • Stakeholder identifikation
  • Mitchell
  • NGO
  • Cambodja
  • Holmström
  • Funktionelt differentierede samfund