Gensidig forståelse

Emil Johannes Nøhr Lundberg, Sally Brunholt, Ida Emilie Stigaard Bruhn, Michelle Sabrine Steinmüller, Marcus Bastian Hensing, Lasse Lindegaard Pedersen & Sofie Green

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I dette projekt har vi beskæftiget os med ”gensidig forståelse” ud fra et kommunikationsfilosofisk perspektiv; hvilke betingelser skal opfyldes for at kommunikationen kan lykkes og hvilke grunde kan der være til, at samarbejdet af og til går galt? Vi har i projektet taget udgangspunkt i Jürgen Habermas’ Teori om den kommunikative handlen, der især beskæftiger sig med de formelle krav til kommunikationsdeltagerne. Teorien suppleres blandt andet af Axel Honneths anerkendelsesteori, for at belyse problemstillingen fra et andet perspektiv. Dette munder ud i en diskussion af hvorvidt rationel opnået enighed kan ses som et ideal i kommunikationen, eller om der kan være alternativer – i denne sammenhæng er især begrebet ’gensidig forståelse’ i dette projekt taget op til overvejelse.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato26 jan. 2012
VejledereErik Bendtsen

Emneord

 • Jürgen Habermas
 • Kommunikativ handlen
 • Kritisk teori
 • Gensidig forståelse
 • Anerkendelse
 • Rationalitet
 • Axel Honneth
 • Diskursetik
 • Enighed
 • Erik Bendtsen
 • Empati
 • Thomas Nagel