(Gen)oprettnede retfærdighed? En filosofisk analyse af Desmond Tutus legitimering af TRC.

Freja Heath

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Følgende projektet indeholder en vurdering af, hvordan Desmond Tutu legitimerer TRC som en retfærdig kompromisløsning, gennem hans begreb om genoprettende retfærdighed. Der redegøres for hvordan genoprettende retfærdighed er relateret til den afrikanske filosofi ubuntu og kristendommen, og hvad formålet med TRC var. Forudsætningen for vurderingen af TRC legitimitet, sættes i forbindelse med en diskussion indenfor normativ politisk filosofi, med afsæt i Wendt og Enzo Rossi, der omhandler hvilke målsætning deciplinen bør have, og i hvilke grad denne målsætning må være realistisk eller idealistisk, i erkendelsen af, at nutidige konflikter er underlagt moralsk uenighed. Hvis målsætningen for normativ politisk filosofi er idealistisk retfærdighed, hvis gyldighed er uafhængigt af konteksten, og begge parters retfærdighed opfattelse modarbejder hinanden, kan dette mål, resultere i et voldsopgør og være i konflikt med et behov fred. Der undersøges om Tutus konceptualisering af genoprettende retfærdighed, kan overkommer førnævnte spændingen ved at skabe et mere realistisk retfærdighedsbegreb. Min konklusion er letterer skeptisk, da Tutus retfærdighedsbegreb synes at sætte lighed mellem fred og retfærdighed.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato16 dec. 2014
VejledereSune Lægaard

Emneord

  • Desmond Tutu
  • TRC
  • Sydafrika
  • Normativ politisk teori