Genanvendelse af hospitalers plastaffald: ET STUDIE AF HERLEV OG GENTOFTE HOSPITALS MULIGHEDER FOR BEDRE CIRKULÆR GENANVENDELSE AF PLAST

Simon Dec Pedersen, Signe Vestergaard Dam, Claes Tarp Dekker, Philip Thomasen Nielsen & Michala Kildegaard Boldt

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

I dette projekt undersøges Herlev og Gentofte Hospitals arbejde med genanvendelse af affald med specifikt fokus på plastkaffald. Med et fokus på hospitalets forberedelse og arbejde med kildesortering på afdelingerne, samt et perspektiv på affaldsstrømmen mod genanvendelse eller forbrænding, afdækkes de relevante aktører og de forhold de arbejder under. Med cirkulær økonomi som ramme og teorien om sociotekniske systemer som undersøgelsesgrundlag, blotlægger projektet de underliggende barrierer og potentialer, der eksisterer for, at Herlev og Gentofte Hospital kan opnå en bedre cirkulær genanvendelse for dets plastaffald. På baggrund af en grundig analyse af de underliggende strukturer, der konstituerer det undersøgte sociotekniske system, har vi identificeret en række markeds,- lovgivnings- og teknologsk betingede udfordringer, og dertil skitseret tilhørende løsningsforslag op. Projektet kommer rundt om problemerne med at sortere og genanvende sammensatte plastfraktioner, lovgivningsmæssige forhindringer og faciliteringer, samt logistiske og organisatoriske løsningsprojekter. Derudover undersøger det magtrelationerne og den manglende kommunikation i aktørkæden. Der konkluderes på, at kompleksiteten ved feltet kræver en helhedsorienteret indsats hvor alle aktører inddrages, fra producenterne, som i højere grad må have fokus på genanvendelsen i designet af plastprodukter, til samarbejde i sorteringsleddet af distributionskæden. For sidstnævnte er et muligt landsdækkende genanvendelses- og sorteringscenter løsningen på de teknologiske udfordringer, plastsortering indeholder.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2017
Antal sider70
VejledereKristine Juul

Emneord

  • Socioteknisk system, Hospitals affald, Hospitals plast, plast, cirkulær økonomi