Gellerup 2.0 - Radikale forandringer i udsatte boligområder

Jakob Murning & Henrik Clemmensen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Projektet omhandler det første storstilede omdannelsesprojekt vedrørende udsatte boligområder i Danmark, som tager form igennem en helhedsplansproces planlagt over cirka 20 år i Gellerup ved Århus. Den første af sin art i Danmark hvor man åbent planlægger at rive boliger ned samt at tilføre nye boliger særligt i andre ejerformer end almene boliger, for at skabe en mere mangfoldighed i beboertyper og dermed en mere blandet beboersammensætning end det er tilfældet idag. Specialet drager en parallel til hollandske erfaringer vedrørende nedrivning og til dels også salg af almene boliger, for at ændre på de nuværende beboersammensætninger i stærkt udsatte boligområder. Specialet konkluderer at vi kan bruge de hollandske erfaringer særligt vedrørende forflytning af beboere i tilfælde af nedrivninger af boligblokke. Derudover konkluderes det at de danske boligselskaber efterlyser større råderum og handlemuligheder end de har i dag, samtidig med at de efterlyser en statslig finansiering til igen at gøre almene boliger attraktive for den brede almene danske befolkning.

UddannelserEU-studies, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatGeografi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato25 jun. 2009
VejledereJohn Andersen

Emneord

  • boligområder
  • ghetto