Gældstifelse i form af SU-lån - blandt studerende i Region Hovedstaden

Arnstein Niclasen, Mathias Kappel, Martin Grønbæk & Kathrine Friis-Holm Egfjord

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projektet tager udgangspunkt i studerende på videregående uddannelser bosidden- de i Region hovedstaden. Formålet med undersøgelsen er, at undersøge de studerendes holdninger til SU-lånet samt hvorfor godt en tredje del af de studerende optager SU-lån. For at belyse dette gennemførte vi en kvantitativ spørgeundersøgelse med 1.511 re- spondenter og fem kvalitative interview. Disse belyste nogle tendenser og fænomener omkring nogle af de krav og behov de studerende har i forhold til levestandard og soci- alt liv. Der ses derved en tendens til, at de (refleksive) studerende på videregående ud- dannelser vægter sociale aktiviteter højt og at pengene har en radikal betydning i socialpraksis.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato25 jun. 2012
VejlederePeter Hegelund Skriver

Emneord

  • Kvantitativ undersøgelse
  • Bourdieu
  • Gældstiftelse
  • Kvalitativ undersøgelse
  • SU-lån
  • Honneth
  • Giddens