Fysisk erkendelse før og efter kvantemekanikken

Casper Weile, Mark Railton & Nanna Kerlauge

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Der bliver i rapporten gennemgået, hvordan fysikere blev tvunget til at ændre erkendelse af verden med indførslen af bølge-partikel dualiteten som resultat af dobbelt-spalte eksperimentet. Først gennemg ̊as nogle grundlæggende videnskabsteoretiske begreber, for derved at kunne gå i dybden med, hvorvidt der med indførslen af kvante- mekanikken skete et paradigmeskift. De fysiske teorier beskrives ud fra en historisk tilgang, da fokus vil ligge på ændringen i fysikernes erkendelse. Det viser sig, at fysikerne imellem var uenige i tolkningen af kvantemekanik- ken. Hvorvidt der skete et paradigmeskift med indførslen af kvantemekanik- ken afhænger af flere faktorer, blandt andet selve definitionen af paradigme.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 jan. 2016
VejledereHenriette Wase Hansen

Emneord

  • Fysik
  • Kvantemekanik