Fysiologisk og genregulatorisk respons på hyposalint stress i den polychæte orm Pygospio elegans (Claparède) fra Isefjordkomplekset

Anders Pihl Gierløff

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

P. elegans (Claparède) er en euryhalin polychæt spionid, som bor i de udfordrende estuarine
miljøer på det meste af den nordlige halvkugle. Dette eksperiment undersøger, hvordan P. elegans reagerer på hyposalint stress på det fysiologiske og genregulatoriske niveau. Eksemplarer af
ormen indsamlet fra to lokationer i Isefjordkomplekset (Herslev og Vellerup) blev eksponeret for
saliniteter på 7, 5h 15h under et common garden forsøg, der varede 18 dage. Overlevelse, relativ
vækst og ekspression af Na+/K+-ATPase, alanine aminotransferase, og insulinlignende vækstfaktor blev noteret.
Den gennemsnitlige overlevelse var meget lav ved 7.5h (Herslev: 13.75%,
Vellerup: 2.5%), men signifikant højere ved 15h (Herslev: 77.5%, Vellerup: 97.5%). Relativ
vækst blev ikke påvirket signifikant af salinitet eller indsamlingssted, men det var formentlig en
kosekvens af svækket statistisk styrke forårsaget af den høje dødelighed. RT-qPCR mislykkedes
i store træk på grund af kontamination med genomisk DNA. En DNasebehandling havde held
med at nedbryde kontaminationen, men den blev ved en fejl kun udført på en enkelt prøve. Det
er dokumenteret at P. elegans er i stand til at overleve saliniteter ned til 5h, både i naturen
og laboratoriet, så de ovenstående resultater står i kontrast til tidligere studier. Dette er dog
formentlig en konsekvens af, at eksperimentet var designet uden brug af kunstigt tilført foder.
Den hyposaline stress ved 7.5h skabte et energibehov i P. elegans, der ikke kunne dækkes af det
naturligt forekommende i sediment og vand

UddannelserMiljøbiologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatMolekylærbiologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato5 aug. 2019
VejledereGary Thomas Banta & Jesper Thorvald Troelsen

Emneord

  • Pygospio elegans
  • Estuarier
  • Isefjord
  • Hyposalint stress
  • Salinitetsstress
  • Genregulering
  • RT-qPCR