FuzzyGIS - udviklingen af et Geografisk Informations system baseret på fuzzy logik

Jonas Hansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I denne rapport udvikles et geografisk informations system (GIS) baseret på fuzzy logik. Denne GIS kaldes FuzzyGIS og anvendes til løsning af en problemstilling om gødningstilførelse på Sjælland. Formålet er at give en vurdering af fuzzy logiks potentiale indenfor GIS. Dette vurderes ud fra to kriterier. I det første kriterium vurderes kvaliteten af fuzzy logik, hvor der un-dersøges om den fuzzy løsning af en problemstilling er mere korrekt end en traditionel løsning. I det andet kriterium vurderes om fuzzy logik kan nedsætte kompleksiteten af en problemstilling, så den bliver enklere at løse. På baggrund af problemstillingen om gødningstilførelse på Sjælland konkluderes at po-tentialet i forhold til kvalitet er højt, da den fuzzy løsning er mere præcis end den tradi-tionelle løsning fra plantedirektoratet. Denne konklusion gælder kun den undersøgte problemstilling, da det generelt kan være vanskeligt at finde cases, hvor fuzzy logik kan anvendes med fordel. På baggrund af problemstillingen konkluderes at potentialet med hensyn til kompleksitet er lavt. Dette skyldes at fuzzy logik ikke mindskede kompleksiteten af den undersøgte problemstilling, men tværtimod øgede den.

UddannelserDatalogi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2006
VejledereKeld Helsgaun

Emneord

  • GIS
  • kvælstof
  • Geografisk informations system
  • fuzzy logik
  • gødning