Frygt og Terror - Med Mediernes Rolle i Fokus

Nana Frøling Nielsen, Laura Wulf Villadsen, Rikke Mean Hansen & Klara Møller Rasmussen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Denne projektrapport har til formål at undersøge, hvor stor en rolle frygten spiller for et terrorangreb i hverdagen for den almene borger i det senmoderne samfund. Opgaven undersøger også, i hvor stor grad mediernes belysning af terror spiller en rolle. Projektrapportens primære empiriske materiale er baseret på baggrund af et fokusgruppeinterview, der sammen med en sekundær analyse af Tryghedsmåling 2017 af TrygFonden, danner rammen for analysen af frygt og terror. Den del af analysen der undersøger forholdet mellem medier og frygt er ligeledes baseret på fokusgruppeinterviewet og indeholder en analyse af tre forskellige artikler fra Politiken, Berlingske og Ekstra Bladet. Ulrich Becks teori om risikosamfundet bruges som teori i opgaven sammen med medieteori, der har fokus på framing og kultivering. Opgaven er i analysen og fokusgruppeinterviewet er afgrænset til at belyse terrorangrebet, der fandt sted i New York 31. oktober 2017. Gerningsmanden Sayfullo Saipov dræbte otte mennesker, ved at påkøre dem i en lejet ladvogn.
Fra afsnittet der analyserer forholdet mellem frygt og terror, kan man udlede, at danskerne i nogen grad frygter et terrorangreb. I dag angiver cirka hver fjerde dansker, at de frygter at blive offer for et terrorangreb (Andersen m.fl., 2017: s. 20). I fokusgruppeinterviewet var der en lidt større andel, der frygtede terror. Deltagerne i fokusgruppeinterviewet påpegede, at frygten for et terrorangreb ikke er konstant men kommer til udtryk, når de befinder sig i det offentlige rum. Deltagernes opfattelse af mediernes rolle i forhold til frygten for terror er i høj grad enstemmigt, da de alle mener, at medierne spiller en rolle for borgernes frygt for terror. I fokusgruppeinterviewet blev deltagerne bedt om, at udtrykke deres umiddelbare holdning til seks forskellige overskrifter der dækkede angrebet i New York i 2017. Ordvalget i overskriften afslører artiklens vinkel, men overskrifterne kan også være med til at fange læserens interesse. Fælles for de tre artikler i tekstanalysen er, at artiklerne formidler terrorangrebet meget dramatisk. Artiklernes ønske er både at informere om et terrorangreb, og at skabe breaking news hvilket afspejler overskrifterne. Medierne har derfor et medansvar, når det handler om danskernes frygt for terror.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2018
Antal sider40
VejledereEva Mayerhöffer

Emneord

  • Terror
  • frygt
  • medier