Frygt og frihed - En governmentality-analyse af terrorens praksisregime

Rikke Papendick Johansen

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Formål: Nærværende projekt har til formål at undersøge, hvordan styring kommer til udtryk gennem praksisregimet vedrørende terror.
Design: Projektet er baseret på Deans governmentality-analytik, og det analytiske arbejde består, i overensstemmelse hermed, af fire dele. I analysens første del undersøges styringens synlighedsfelt, i analysens anden del undersøges styringens teknologier, i analysens tredje del undersøges styringens episteme, og i analysens fjerde og sidste del undersøges styringens subjekt.
Resultater: Analysen viser, at den styring, som kommer til udtryk gennem praksisregimet vedrørende terror, er kendetegnet ved en sandhedskonstruktion, som går på, at terror udgør en trussel mod Vesten og mod vestlige værdier, og på, at almindelige danske borgere, der har indvandrerbaggrund og er af muslimsk religiøs overbevisning, bør betragtes og behandles som potentielle fremtidige terrorister.
Analysen viser også, at den styring, som kommer til udtryk gennem praksisregimet vedrørende terror, består i en sammenkobling af flere forskellige magtformer og styringsrationaler, herunder blandt andet disciplinærmagt, suverænitet, liberalisme og risikostyring. Tilsammen danner disse sandhedskonstruktioner og sammenkoblinger af forskellige magtformer og styringsrationaler grundlag for, at en systematisk samfundsmæssig stigmatisering af især unge, muslimske danskere med indvandrerbaggrund kan finde sted, og for, at den styring, som retter sig specifikt mod disse, kan legitimeres.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato26 maj 2019
Antal sider50
VejledereChristel Stormhøj

Emneord

 • Foucault
 • Dean
 • Terror
 • Terrorisme
 • Governmentality
 • Governmentality-analyse
 • Magt
 • Styring
 • Synlighedsfelt
 • Teknologi
 • Episteme
 • Subjekt
 • Diskurs
 • Socialkonstruktivisme
 • Konstruktivisme
 • Post-strukturalisme
 • Indvandrer
 • Indvandrerbaggrund
 • Muslimer
 • Stigmatisering
 • Vesten
 • Mellemøsten