Frontmedarbejdernes betydning for implementeringen af Sundhedsplatformen

Isak Megerlig Lichi & Maria Bøge Østergaard Andersen

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

I dette projekt undersøges problemformuleringen: Hvorfor har frontmedarbejdernes holdninger en betydning for implementeringen af Sundhedsplatformen? Dette gør vi gennem et kvalitativt studie, der tager udgangspunkt i en single case. Her anvender vi Sundhedsplatformen som en del af et teoritestende process tracing casestudie. Denne tilgang anvender vi til at undersøge frontmedarbejdernes holdninger overfor Sundhedsplatformen, samt hvilken betydning de har for implementeringen af Sundhedsplatformen. Først bruger vi Lipsky til at forklare, hvordan lægerne agerer frontmedarbejdere, og hvorfor de har en betydning for implementeringen. Derefter bruger vi to komplementerende teorier til at forklare den forventede kausalmekanisme. Her anvender vi Orlikowskis teori om inerti, anvendelse og forandring til at analysere os frem til, hvordan lægerne anvender Sundhedsplatformen, hvilket er den anden kausale mekanisme. Endelig har vi den sidste kausale mekanisme, hvor vi anvender Brehm & Gates teori til at forstå om frontmedarbejderes adfærd er working, shirking eller sabotage overfor Sundhedsplatformen. Her finder vi, at frontmedarbejdernes anvendelse og adfærd, der er vores kausalkæde, begge er nødvendige betingelser for, at vi kan se en sammenhæng mellem frontmedarbejdernes holdninger og deres betydning for implementeringen af Sundhedsplatformen. De teoretiske forventninger har vi testet på vores indsamlede teori, der består af interviews fra fem forskellige læger fra samme hospital og afdeling. På baggrund af disse interviews og vores analyse, konkluderer vi, at de to læger, der har en positiv holdning over for Sundhedsplatformen, befinder sig i anvendelse og working. Herudover konkluderer vi, at de tre læger, der har en negativ holdning til Sundhedsplatformen befinder sig i inerti og shirking samt til tider sabotage. Det betyder endvidere, at vi kan konkludere, at frontmedarbejdernes holdninger har en betydning for implementerings af Sundhedsplatformens mål, om at skabe et bedre overblik over patienterne og automatisering af journaliseringer. Dette skyldes, at der er en sammenhæng, da frontmedarbejdernes holdninger påvirker, deres anvendelse af og adfærd overfor Sundhedsplatformen.

UddannelserPolitik og Administration, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato5 dec. 2019
Antal sider50
VejledereKennet Lynggaard

Emneord

  • Sundhedsplatformen
  • Implementering
  • Frontmedarbejdere