from welfare to workfare, socialpolitiske perspektiver i socialt entreprenørskab: socialpolitiske perspektiver i socialt entreprenørska

Helle Stage

Studenteropgave: Masterafhandling

Abstrakt

det ses, at de socialøkonomiske strategier fra 2 udvalgte kommuner - Kolding og Silkeborg, er stærkest på beskæftigelsesfremmende formål for borgere i udsatte positioner hvor succeskriteriet er at borgeren skal være og blive selvforsørgende. Hvorimod borgernes sociale rettighedsposition står mindre tydeligt frem i dokumenterne. Kolding benævner et enkelt sted aktivt medborgerskab som en del af den positive fortælling om, hvilke muligheder der ligger i social økonomiskvirksomhed. Et medborgerskab der er transformeret fra status og rettigheder til at være en praksis betinget af arbejdsmæssigt og socialt engagement for individet. Socialpolitiske perspektiver og borgerkonstruktionen i de kommunale socialøkonomiske strategier har fået betydning for, om og hvordan borgere i udsatte positioner opnår demokratisk deltagelse og inklusion i lokale fællesskaber via det socialt entreprenørskab og/eller socialøkonomiskvirksomhed.
Det sociale investeringsregime har bragt os fra welfare til workfare

UddannelserMaster i Socialt Entreprenørskab og Management (SEM), (Masteruddannelse) Master
SprogDansk
Udgivelsesdato17 jan. 2020
Antal sider44
VejledereLinda Lundgaard Andersen

Emneord

  • sociapolitiske perspektiver i socialt entreprenørskab med fokus på borgere i udsatte poistioner